Heliga danser

Workshops och andra danstillfällen 

- blir alltid snart påfylld med mera

You will sometimes find summaries in English below the Swedish presentation but all workshops can be bilingual when needed. Don't hesitate to ask.

 
 
 
2 & 16 september  Månvatten, danseftermiddagar i Kirsebergskyrkan, Malmö, med Pia & Sabine.

Vi dansar bilder, drömmar, flöden. Minnen och upptäckter. Ett äventyr. Cirkeldanser, urgamla, nyare, traditionella och koreograferade, hjälper oss. Sen vet vi kanske vad månvatten är.

Du kan vara med en eller båda gångerna, naturligtvis blir allt klarare om du är med båda gångerna!

350kr/tillfälle eller 600 för båda. OBS du måste anmäla dig till båda samtidigt för att få rabatten

Läs mera HÄR  Fulltecknad
 
16 september  Min dansväg; Betydelsefulla danser för mig genom 30 år av dansarbete. OBS FLYTTAD TILL 2024
 
23 september  Dans på Höstdagjämningen
på zoom från Lesbos, antagligen kl 16 eller17, från min terrass, mera info kommer när du anmäler dig
 
Dance ritual at the Autumn Equinox, with teaching. On Zoom from Lesbos. Please contact me for more
 
24 september + 1 oktober  O Caritas in English on Zoom  Two Sunday afternoons via The Ccentrepiece/Findhorn, more info soon. We will learn the dances and then dance the whole suite through.                                                      Caritas is Latin and roughly means love/mercy/compassion. This is a new suite of dances, inspired by Cat Stevens' old hit O Caritas from 1972. It is striking how actual it still is in our time of concern for ourselves on this Earth – and for the Earth itself. The suite emerged as one about ourselves and all of life. About Love. About death and other life stuff. Maybe it's the same thing.

Read more and book here The Caritas Suite – Brant Bambery

18 november  Dansens rottrådar; Heldagsworkshop i Växjö
10.00-18.00 i Skogslyckans Församlingshem. Alla rottrådar; nya som gamla, alla som håller hela vårt stora träd fast förankrat trots att kronan blir att större och yvigare. Läs mera HÄR
 
The Root threads of Dance, all the keep the growing crown of the Tree well anchored. Workshop in Växjö.
 
25-26 november  Bildernas dans - Danshelg i Örbyhus
utanför Uppsala. Antagligen sista gången, Lyscraft flyttar till Skåne. All info HÄR
 
22 december  Dans på Vintersolståndet
antagligen kring elden i Sabines och min koloniträdgård, mera info kommer
 
Dance Ritual at the Winter Solstice, outdoors around a fire in Malmö, more info later
 
28 dec 2023 – ca 18 jan 2024 Dansretreat i Södra Indien – en resa i dansens tecken
två platser kvar - bara en stund till

 Vill du uppleva södra Indien på nära håll? Vill du dansa, finna vila och upptäcka nya delar av dig själv i världen?

Vill du uppleva kaos och oväntad ordning, skönhet och hårda realiteter, dans och stillhet och

hårda sängar, underbar mat, många nyfikna frågor, berg av morötter att skala, fantastisk natur och landsbygd, lite storstad, mygg (inte malaria), fattigdom, starka färger, stora kontraster och oändliga vidder, värme, mycket hopp och glädje? Vill du bli förälskad?

Läs mera HÄR

South India – a Journey in the Spirit of Dance

Would you to experience South India up close? Do you want to dance, find rest and discover new aspects of yourself?

Would you like to experience both chaos and unexpected order, beauty and harsh realities, dance and stillness and hard beds, wonderful food, many curious questions, mountains of carrots to peel, amazing nature and endless expanses of countryside, some days of city life, mosquitoes (not malaria), poverty, bright colours, great contrasts and endless expanses, warmth, a lot of hope and joy? Do you want to fall in love?

The whole invitation in English HERE

 

27 april - 7 maj 2024         A million stars and a million tears  - ett nytt grekiskt dansäventyr på Lesbos

Möt våren i dansen mellan himmel och hav, dansa på heliga och helande platser, upptäck de äldsta vägarna omkring dig och i dig. I april-maj är solen varm och våren som allra mest sprakande samtidigt som dagarna kan rymma allt från vårsvalka till härlig sommarvärme. Det är också grekisk påsk under vår tid här och vi deltar i det traditionella firandet efter lust och behov. Vi rör oss i nya såväl som traditionella danser från många tider och platser, på Milelia, nära Molyvos på den grekiska ön Lesbos. 

Om du kan betala hela kursavgiften före årsskiftet får du 500kr rabatt på den

All info HÄR

 

A million stars and a million tears  - a New Greek Dance Adventure

Lesbos April 27 – May 7 2024

Come to meet spring in the dance between sky and sea, dance in sacred and healing places, discover ancient paths around you and in you. In April-May, the sun is warm and spring is at its most abundant, while the days can accommodate everything from spring coolness to lovely summer warmth. The Greek Orthodox Easter falls during our time here and we participate in the traditional celebration according to desire and need. We move in new as well as traditional dances from many times and places, at Milelia, near Molyvos on the Greek island of Lesbos. Read about it all HERE

 

6-9 juni 2024   Aspects of Mary, en danssvit av och med Judy King i Höllviken
Ännu platser kvar! Sista gången Judy kommer till Höllviken, 2025 kommer hon till Malmö istället. Läs mera på fliken Gästlärare
 
Aspects of Mary, a dance suite offered by Judy King. Read more at "Gästlärare"  

 

23-25 augusti startar Dansledarutbildning och Dansledarfördjupning

Vi kommer att gå på äventyr tillsammans; röra oss i danser från många kulturer och tider, liksom i koreograferade danser av olika slag. Vi vill utforska dansernas mönster, höra deras berättelser, lära oss ”läsa” med våra dansande kroppar. Vi kommer att utforska dansledarens många funktioner och ”hur man gör”. Hur lär man sig en dans, hur förmedlar man den vidare? Hur minns man, hur hör man, hur börjar man?

Vi möts tre helger i Örbyhus strax norr om Uppsala och en gång på zoom. Övriga datum är 20-22 september, en zoomdag i oktober som vi bestämmer tillsammans samt 22-24 november. De fysiska träffarna sker fredag kl 15-21, lördag 10-18, söndag 10-16. Läs mera HÄR

 

14 september 2024  Min dansväg; Betydelsefulla danser för mig genom 30 år av dansarbete. I Kirsebergskyrkan i Malmö där allt började. 

Jag vill ta dig med på min resa genom de trettio åren med nedslag i danser som varit speciellt betydelsefulla för min vidare väg, nya upptäckter, insikter, rörelser.  Fullt med ännu kort reservlista

 

  

                   

Sabine och Pia har många workshops tillsammans

Mera info samt anmälan till pia@pialamberth.se om inte annat anges.